Ważne adresy


Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
tel. (61)8107751, 8100752, faks (61)8107985
e-mail: sekretariat@komorniki.pl

http://www.komorniki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ul. Zielona 8
61-851 POZNAŃ
tel.: (61) 841 07 10

http://www.pcprpoznan.bip.net.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
68-823 Poznań
tel./faks: (61)843-47-05
e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl

http://bip.powiat.poznan.pl/index.php?strona=1359

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640, faks 61 8339-808
e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

http://www.pup.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel. (61) 8410-500, faks (61) 8480-556
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl

http://www.powiat.poznan.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji