Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

2012-09-13

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, w tym m.in.:
• kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
- dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;
• kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
- maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji