Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Komornikach

2015-04-30

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowała Szkoła Podstawowa w Komornikach. Adresatów spotkania było wielu. Najpierw w grupach wiekowych dla dzieci, potem młodzieży, a na końcu dla wszystkich zainteresowanych dorosłych.

„DZIECKO W ŚWIETLE PRAWA”
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Dnia 14.04.2015r. Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Komornikach odwiedziła znana z serialu telewizyjnego Sędzia Anna Maria Wesołowska. Celem wizyty było zaprezentowanie prelekcji na temat „Dziecko w świetle prawa”. Wykład skierowany został do trzech grup: uczniów klas III-VI i przedstawicieli Gimnazjum w Komornikach, grona pedagogicznego i zaproszonych gości oraz rodziców. Podczas spotkań prelegentka poruszyła tematykę: przemocy, agresji oraz cyberprzemocy. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, bicie, rozbój, niszczenie mienia, demoralizacja czy podrabianie dokumentów. Pani Sędzia omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Zachęcała uczniów i nauczycieli do aktywnego włączenia się w edukację prawną poprzez utworzenie w szkole „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać dzieciom w trudnych sytuacjach. Podczas spotkania z rodzicami uwrażliwiała ich na wyznaczanie dzieciom granic z miłością i szacunkiem, zamiast klapsów i krzyku. Motywowała rodziców do współpracy ze szkołą oraz do interesowania się tym co dzieci robią w wolnym czasie, zwłaszcza w „sieci”.
W trakcie spotkań z Sędzią Wesołowską słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Po prelekcjach chętni otrzymali autografy od Sędzi Anny Marii Wesołowskiej, jak także można było zakupić książkę/poradnik jej autorstwa pt. „ Bezpieczeństwo młodzieży”.
Zaproszenie Sędzi Anny Marii Wesołowskiej do naszej Szkoły wpisuje się
w realizowaną obecnie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Komorniki profilaktyczną kampanię społeczną „Wychowuję i Szanuję” , której ideą jest edukowanie i wspieranie osób dorosłych w wychowaniu dzieci w atmosferze miłości
i szacunku.

Dołączona galeria:

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Komornikach (1)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji