Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Kampania

2015-04-02

GZI w Komornikach działa już od kilku lat. W ramach swoich zadań GZI realizuje wsparcie rodzin i ich członków dotkniętych przemocą, podejmuje odpowiednie interwencje i kładzie nacisk na profilaktykę. W tym obszarze podjęte zostały przez zespół prace nad lokalną kampanią społeczną \"Wychowuję i szanuję\".

Profilaktyczna Kampania Społeczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Komorniki \"Wychowuję i Szanuję\".
W kampanii zwracamy się szczególnie do rodziców małych dzieci! Przeciwstawiamy się przemocy w rodzinie!
Promujemy wychowanie dzieci z miłością i szacunkiem!
Stawiamy na kontakt z dzieckiem, rozumienie jego uczuć i potrzeb, a także na spędzanie z nim czasu w sposób aktywny, kreatywny, służący zdrowiu!
Chcemy poprzez nasze działania kierowane do rodziców, dziadków, opiekunów i osób zajmujących się dziećmi z racji wykonywanej pracy ukazać istotę problemu przemocy wobec dziecka. Pragniemy zachęcać ich do podnoszenia kompetencji wychowawczych, szczególnie w zakresie komunikowania się z dzieckiem, uczenia się alternatywnych, wobec kar i nagród, sposobów motywowania dziecka do współpracy. Będziemy pokazywać im pozytywne metody wyznaczania dzieciom granic z szacunkiem i miłością, zamiast bicia, klapsów i krzyku.
Zamierzamy zaapelować do osób dorosłych, którzy zauważają, że dziecku dzieje się krzywda- do podejmowania stosownych działań! Uważamy bowiem, że reagowanie na sygnały płynące od dziecka, odpowiednia interwencja mogą zmienić los dziecka i jego rodziny, przerwać swoiste błędne koło przemocy.
W relacji dorosły – dziecko istnieje zagrożenie/ ryzyko wystąpienia przemocy. Wynika to z nierównowagi sił. Dorosły pod każdym względem przewyższa dziecko- jest od niego starszy, większy, silniejszy, mądrzejszy, dojrzalszy emocjonalnie, bardziej świadomy i doświadczony. Jeśli dorosły w sposób intencjonalny wykorzysta tę przewagę (dla osiągnięcia swojego celu/osobistej satysfakcji/ korzyści/ dla zaspokojenia swoich potrzeb), krzywdząc przy tym dziecko i raniąc je psychicznie, bądź fizycznie to mamy do czynienia z przemocą wobec dziecka, naruszania jego prawa do życia w spokoju i bezpieczeństwie.
W ponad trzyletniej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Komorniki sytuacje krzywdzenia dzieci miały miejsce. Naszym zadaniem jest edukować i wspierać dorosłych w tym obszarze problemów, po to, aby w sposób świadomy wybierali alternatywne wobec przemocy metody wychowawcze.

Patronat honorowy nad naszą Kampanią objęli: Wójt Gminy Komorniki Jan Broda
oraz Rada Gminy, natomiast partnerami Kampanii są:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminny Ośrodek Kultury
Komisariat Policji w Komornikach
Straż Gminna.
Do realizacji zadań Kampanii przystąpiły żłobki i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Komorniki.
Zaplanowany czas trwania Kampanii to marzec 2015r. - styczeń 2016r.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym jest bliska idea wychowania dziecka w duchu miłości, szacunku i akceptacji do włączenia się w proponowane w ramach Kampanii wydarzenia i działania, do aktywnego w nich uczestniczenia oraz do dyskusji społecznej nt. wychowania bez przemocy.

Nasze telefony:
Przewodnicząca Zespołu- Magdalena Ferenc: 61 8108 973
Vice Przewodnicząca Zespołu- Justyna Nowak: 61 8107726
Strona na Facebooku: „Wychowuję i szanuję”

Dołączona galeria:

Kampania  (1)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach. ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji